SIGN - SPECIJALNO REGIONALNO PRIZNANJE ZA DOPRINOS OBRAZOVANJU I NAUCI

Mreže nezavisnih fondacija jugoistočne Evrope – SIGN, koja okuplja partnerske fondacije iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i sa Kosova, udružene sa ciljem da podrže razvoj filantropije, nagradile su profesora Aleka Kavčića specijalnim regionalnim priznanjem za doprinos obrazovanju i nauci. SIGN partneri odlučili su da ustanove regionalnu nagradu za filantropiju kako bi nagradili kompanije i pojedince koji su dali vanredan doprinos filantropiji i uspeli da na sveobuhvatan i efektan način podrže neprofitne inicijative u svojoj zemlji i regionu.
Ceo tekst možete pogledati na sajtu nezavisne.com klikom na LINK.

© 2023 Fondacija Alek Kavčić – Sva prava zadržana