Besplatni udžbenici

Фондација Алек Кавчић и Рестарт клуб објављују

ЈАВНИ ПОЗИВ

cвим заинтересованим ауторима за достављање рукописа уџбеника за све предмете свих разреда основне школе.

НAПИШИТЕ УЏБЕНИК
OTKУΠЉУJEMO PУKOΠИC

Фондација Алек Кавчић и Рестарт клуб заинтересованим ауторима нуде откуп ауторских права на уџбеницима, по тржишним условима, уз јавно објављивање уговора о откупу истих. Сви уџбеници на којима су откупљена ауторска права биће јавно објављени на интернету и бесплатно доступни свим грађанима. Детаљне информације о поступку откупа ауторских права могу се пронаћи на интернет презентацији Фондације Алек Кавчић www.fondacijaalekkavcic.org, а заинтересовани аутори могу се и директно обратити Фондацији, односно клубу путем електронске поште, на адресе:

[email protected]     или     [email protected]

 

© 2020 Fondacija Alek Kavčić – Sva prava zadržana