OD OBRAZOVANja SE NE SME PRAVITI BIZNIS KOME JE CILJ ENORMNI PROFIT

Primarni motiv je potreba za besplatnim obrazovanjem, moja želja, duboko lična, da baš svako dete ima dostupne i besplatne udžbenike tokom školovanja u osnovnoj školi. Da bi jedna mala zemlja poput Srbije bila konkurentna, potrebno je da sva deca imaju obezbeđeno besplatno obrazovanje, i da svi imaju jednak start na svom životnom putu. Niko ne zna iz kog malog mesta će poteći novi genijalac poput Tesle.
Ceo tekst možete pogledati na sajtu magazina Biznis klikom na LINK

© 2023 Fondacija Alek Kavčić – Sva prava zadržana